تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت دوم )

                                                                                                      تاریخ انتشار: 27/05/93

مجمع عمومي فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی(نوبت دوم) در ساعت 30/16 روز شنبه مورخ 08/06/93 در محل دفتر مركزي شركت تعاوني مسكن واقع در- چهارراه آبرسان – نبش كوي سبلان – ساختمان 911 – طبقه 3 برگزار مي شود ، از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

 1- تمديد مهلت فعاليت

شركت تذکر: افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 16 تا 18 مورخ 01/06/93 با حضور توأم وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را بنام وکیل در حضور هیات مدیره و بازرس دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهدشد.

                                                                                                         هیأت مديره

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 مرداد1393ساعت 12:40  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت اول )

                                                                                       تاریخ انتشار: 12/05/93

مجمع عمومي فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت اول) درساعت 30/16 روز شنبه مورخ 25/05/93 در محل تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز واقع در نشانی : تبريز- بلوار 29 بهمن – جنب شهرداري منطقه 2 تبريز– تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز-سالن شهيد آويني برگزار مي شود. از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

 1- تمديد مهلت فعاليت شركت

تذکر: افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 16 تا 18 مورخ 18/05/93 با حضور توأم وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را بنام وکیل در حضور هیات مدیره و بازرس دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهدشد.

                                                                                        هیأت مديره

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 مرداد1393ساعت 8:13  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول

                                                                      تاریخ انتشار: 17/04/93

مجمع عمومي عادي شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت اول) در ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/05/93 در محل تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز واقع در نشانی : تبريز- بلوار 29 بهمن –جنب شهرداري منطقه 2 تبريز – تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز – سالن شهيد آويني برگزار مي شود ، از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

 1- گزارش هيات مديره و بازرس.

 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره تراز ( بیلان ) و حساب سود و زیان و گزارش مالی هیات مدیره مربوط به سال 1392 .

3- تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 93 وتصويب حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره ، مديرعامل و حق الزحمه بازرس قانوني شركت براي سال 1393 .

4- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت .

5- اتخاذ تصميم درخصوص زمين خريداري شده در شهرك خاوران و شروع آن ( پروژه 34 واحدي ) .

 6- تصويب پرداخت پاداش پروژه 25 واحدي به هيات مديره حاضر از محل هزينه هاي پروژه طبق آئين نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاون .

 7- تصميم گيري درخصوص مسائل پروژه فتح آباد .

 8- تصميم گيري در خصوص مسائل پروژه منظريه .

 9- انتخاب هيات مديره و بازرس برای مدت قانونی.

 ضمنا به آگاهي كليه اعضاءميرساند كه گزارش بازرس محترم و بيلان مالي شركت از تاريخ 12/05/93 آماده بوده و علاقمندان ميتوانند جهت مطالعه آن به دفتر مركزي شركت مراجعه نمايند.

تذكر 1- افراديكه علاقمند به ثبت نام داوطلبي در سمت هاي هيات مديره و بازرسي ميباشند ، حداكثر تا 7 روز بعد از نشر آگهي به دفتر شركت تعاوني مراجعه و نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نمايند.

تذکر2 - افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 16 تا 18 مورخ 18/05/92 با حضور توأم وکیل و موکل به دفتر شركت تعاونی مراجعه و ورقه مربوطه را در حضور هیات مدیره و بازرس شركت تكميل نمايند. ( توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهدشد ) ضمناً تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهدبود.

                                                                          هیأت مدیره

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 11:38  توسط مدیریت شرکت  | 

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار

 

                                                                                08/02/93

 

« فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكار »

 

شركت تعاوني مسكن اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي در نظر دارد خاكبرداري و اجراي اسكلت بتني پروژه 34 واحدي مسكوني خود در شهرك خاوران تبريز را از طريق مناقصه و بصورت با مصالح و با كسر سهميه مجري گري به شركتهاي مجري ساختمان ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا  در صورت تمايل ضمن ارائه درخواست شركت در مناقصه ، نسبت به  ارائه و تحويل اسناد و مدارك زير حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 17/02/93  به دفتر اين شركت واقع در : تبريز- خيابان امام – نرسيده به چهار راه آبرسان – نبش كوي سبلان – ساختمان 911 –  طبقه 3  اقدام گردد:

1-   كپي پروانه صلاحيت مجري گري و پايه بندي شركت

2-   ليست افراد امتياز آور و متخصص   

3-   آخرين آگهي تصميمات مندرج در روزنامه رسمي  و مشخصات هيات مديره و ساير سهامداران

4-   رزومه كاري و سوابق اجرائي و فهرست كارهاي در دست اجرا به همراه كپي حداقل سه فقره قرارداد طي پنج سال اخير

5-   ليست ماشين آلات و امكانات و تجهيزات به همراه اسناد مثبته مالكيت

6-   رضايتنامه يا تشويق نامه كارفرمايان قبلي

7-   تصوير صورتهاي مالي آخرين دوره و مدارك مرتبط با توان مالي شركت

مشخصات پروژه :

الف ) قطعه 1112 R  واقع در شهرك خاوران به مساحت 1250 مترمربع و به ابعاد 50 × 25  متر

ب ) شامل يك طبقه زير زمين با سطح اشغال 60% و طبقه همكف و 10 طبقه فوقاني با سطح اشغال 40%

ج ) زير بناء در حدود 6600 مترمربع

لازم به ذكر است كه شركت تعاوني پس از ارزيابي مدارك از شركت هاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

                                                                                   جعفري پايدار

                                                                مديرعامل

 

+ نوشته شده در  شنبه 13 اردیبهشت1393ساعت 8:11  توسط مدیریت شرکت  | 

گزارش اخرین وضعیت پروژه منظریه 20/01/93

                                                                                                 

                                                                                       16/01/93

 

اعضاء محترم پروژه جنت منظريه

با سلام ؛

        احتراماً ، پيرو گزارش مورخ  25/03/92 و همچنين جلسه مجمع عمومي ساليانه شركت در تاريخ 27/05/92 متشكله در مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز در خصوص آخرين وضعيت پروژه منظريه ، گزارش زير در مورد اقدامات انجامي جهت استحضار اعضاء محترم ايفاد ميگردد:

1)   همانگونه كه قبلاً نيز اعلام گرديده بود ، فروش زمين منظريه براساس مصوبه مجمع به شركت تعاوني مسكن تكليف كه عليرغم 5 فقره مزايده ، فروش يكجاي زمين نتيجه نداشته و از اواسط سال 91 تفكيك زمين و فروش قطعات در دستور كار قرار گرفت.

2)   در جريان موضوع ، مشكلات متعددي حاصل كه اصلاح قوس ابتدائي و عقب كشي به مقدار بيش از 300 مترمربع  بر اساس طرح تفضيلي جديد ، پس از طي مراحل قانوني و اداري از طريق راي مورخ 03/08/91 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  به نفع اين شركت تعاوني حل و ابقاء خط قوس اعلام گرديد.

3)  مشكل اعلامي شهرداري منطقه 3 در خصوص تداخل زمين مورد نظر با زمينهاي متعلق به سپاه تبريز و كانون زبان ايران به مقدار حدود 950 مترمربع نيز با بررسي هاي همه جانبه و بيش از 4 بار نقشه برداري كل منطقه ، نهايتاً منجر به نتيجه شده و مشخص گرديد كه محل احداثي ديوان محاسبات در بالادست زمين ، به مقدار بيش از 14 متر از بر خيابان به قطعه زمين متعلق به كانون زبان ايران پيشروي و تجاوز نموده كه عليرغم اينكه مدت طولاني از احداث آن ميگذرد ،به جهت عدم پياده نمودن كل قطعات در30 سال گذشته ، كسي متوجه آن نبوده است كه نهايتاً در تاريخ 05/04/92 صحت حدود زمين پروژه از طريق اداره ثبت اسناد و املاك تبريز به شهرداري منطقه 3  اعلام گرديد.

4)   پس از بررسي حدود قطعه در شهرداري ، مجدداً ابهامي نيز در خصوص ميدانچه قديمي به متراژ 400 مترمربع كه درسند قطعات متعلق به سپاه و كانون زبان به صورت ميدانچه تعريف شده ، حاصل و طي نامه اي در تاريخ 22/04/92 به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام گرديد.

5)   با تلاش مضاعف مراتب به همان تيم بررسي كننده اداره ثبت اسناد و املاك در موضوع تداخل زمين ارجاع و در تاريخ 26/04/92 طي نامه اي بحث تعلق زمين ميدانچه قديمي به شركت تعاوني و قرار گرفتن در داخل حدود قطعات تجميعي از طرف اداره ثبت به شهرداري منطقه 3 اعلام شد.

6)   با مساحي دقيق زمين و بر اساس نقشه پيشنهادي تفكيكي ارائه شده ، مساحت زمين بيش از 500 مترمربع بيشتر از مساحت مندرج در سند مالكيت ميباشد كه واحد املاك شهرداري مراتب را به واحد حقوقي منطقه ارجاع نمود كه اين واحد نيز نسبت به بررسي مدارك مربوطه اقدام كه در جهت جلوگيري از اتلاف وقت ، مراتب با شهردار محترم منطقه 3 طي نامه و مذاكره حضوري طرح و نهايتاً  بر اساس ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد اضافه مساحت از مقدار معين در معامله ، به نفع شركت تعاوني مسكن اخذ دستور گرديد.

7)   بر اساس نقشه پيشنهادي تفكيكي ارائه شده به شهرداري،مراتب در كميسيون گروه كارشناسي مورخ 05/06/92شهرداري منطقه 3 طرح و با وجود سهم حدود 25% شوارع ، مقرر شد تا بر اساس تعرفه عوارض محلي 7% از عرصه نيز به شهرداري داده شده و اضافه مساحت نسبت به سند مطابق ماده 149 قانون ثبت عمل و ضمناً نقشه تفكيكي از نظر تامين برق قطعات به اداره برق ارجاع شود.

8)  پس از امضاء صورتجلسه مذكور ، در تاريخ 14/06/92 نامه مربوط به اداره برق از شهرداري منطقه اخذ و به برق منطقه گلستان تبريز ارجاع گرديد.

9)   با طي مراحل مختلف و متعدد اداري در اداره برق و بررسيهاي مختلف موضوع در برق منطقه گلستان تبريز و واحد مهندسي و نيز امور ساختمان در شركت توزيع برق در خيابان نظامي وليعصر و همچنين واحد فروش در شركت توزيع برق چايكنار ( فارابي ) و بازديدهاي مكرر نفرات مربوطه از زمين مورد نظر ، ابعاد زمين مورد نياز در كميسيون فني فروش بالاي 250 كيلووات مورخ 05/09/92 تعيين گرديد. براين اساس محل پست برق از طريق امور مهندسي و پيشنهادات مختلف بررسي كه طبق نظريه اوليه كميسيون فني اداره برق در مورخ 06/11/92 محلي اعلام كه مراتب  جهت بررسي ضوابط شهرسازي به شهرداري منطقه 3 اعلام كه متاسفانه به دليل مغايرت با ضوابط مورد موافقت ايشان قرارنگرفت.

10)  مجدداً در تاريخ 19/11/92 محل ديگري در گوشه شمال شرقي قطعه شماره 9 و با امكان استفاده از فضا و طبقات بالاي پست طبق آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، به شركت توزيع نيروي برق تبريز پيشنهاد گرديدكه نهايتاً پس از بررسيهاي لازم و طي مراحل اداري و طرح در كميسيون فني مربوطه ، در تاريخ 12/12/92 با اين محل موافقت گرديد.

11)  در اثناي امر و به جهت اينكه حدود 32% از عرصه ( 25%  سهم شوارع و 7% سهم شهرداري ) ميبايست در نقشه تفكيكي لحاظ و به شهرداري داده شوند ، با پيگيري و طرح در 2 جلسه كميسيون گروه كارشناسي شهرداري منطقه 3 و مذاكرات لازم با شخص شهردار محترم منطقه 3 ، موافقت گرديد تا عرصه الحاقي به ملك مسجد مشمول سهم خدمات عمومي از بابت تفكيك عرصه نگرديده و اين مقدار كسر گردد كه بدين نحو حداقل به متراژ بيش از 80 مترمربع از 32% مقرر سهم خدمات عمومي كه ميبايست به شهرداري داده شود كاسته شد.

12) به جهت بوروكراسي اداري شركت برق كه ميبايست تا محل مورد نظر طي مصالحه نامه اي به آن شركت واگذار گردد ، به منظور جلوگيري از اتلاف وقت ، با اخذ موافقت شهرداري منطقه و دادن تعهد رسمي محضري در خصوص حل محل پست برق در گوشه قطعه شماره 9 و قبول مسئوليت و عواقب آن ، مراحل تفكيك در شهرداري منطقه 3 نيز به موازات حل مراحل واگذاري محل پست برق به شركت توزيع برق تبريز ادامه يافتند.

13) درحال حاضر ، موضوع واگذاري محل پست برق ، پس از طي مراحل مختلف در واحد حقوقي شركت توزيع نيروي برق ميباشد كه مدارك و تعهد ثبتي محضري تهيه و مقرر است تا مصالحه نامه اي توسط ايشان تنظيم و امضاء گردد و تبعاً پس از آن نامه اي به شهرداري در خصوص بلامانع بودن تفكيك زمين ارائه خواهدشد.

14) مراحل تفكيك در شهرداري منطقه 3 نيز در جريان امر ميباشد كه پس از ثبت اسناد و مدارك در سيستم جديد اتوماسيون و تشكيل پرونده شهرسازي و نقشه برداري و تهيه و ارائه نقشه  UTM محل ، مراتب جهت توافق 7% سهم شهرداري به واحد املاك ارجاع گرديد. براين اساس در جهت قيمت گذاري قطعات و وصول سهم شهرداري از تفكيك عرصه ، موضوع طي نامه مورخ 28/12/92  به هيات ارزيابي شهرداري تبريز ارسال گرديده و مقرر است تا در اولين جلسه هيات در سال 93 بررسي و اعلام قيمت و نتيجه شود.

15) بديهي است پس از ارائه نامه شركت توزيع نيروي برق تبريز به شهرداري و نيز وصول 7% سهم شهرداري و طي مراحل اداري ، مجوز تفكيك صادر و به تبع آن امكان مزايده و فروش قطعات ميسر خواهدبود كه انشاءا... با همت و تلاش مضاعف در اسرع وقت صورت خواهدپذيرفت.

                                                   با احترام - جعفري پايدار

                                                                   مدير عامل

+ نوشته شده در  چهارشنبه 20 فروردین1393ساعت 14:6  توسط مدیریت شرکت  | 

اعضا’ محترم غیرواگذاری

                                                                                   ۴۱۹۷/92

                                                                                   ۲۷/۱۲/92

عضو محترم غيرواگذاري شركت تعاوني مسكن

 

با سلام ؛

          احتراماً ؛ باستحضارميرساند پروژه 34 واحدي شركت تعاوني مسكن اعضاء سازمان نظام مهندسي درشهرك خاوران ، كه به اعضاء محترم غيرواگذاري نيز اعلام و فراخوان مربوطه ارسال شده بود ، با استقبال اعضاء جديد مواجه و تعداد اعضاء پروژه سريعاً تكميل گرديد.

اين شركت نيز پس از خريد زمين در يكي از مناطق مرغوب منطقه و تغيير نام آن بنام شركت تعاوني مسكن ، نسبت به اخذ مجوز نقشه ، تعيين عوارض پروانه ساختماني و تقسيط  و تحويل چكهاي مربوطه ، انجام مناقصه طراحي و نظارت پروژه ، انجام آزمايش مكانيك خاك و ژئوتكنيك ، كسر سهميه طراحي و نظارت  در سال 92 در سازمان نظام مهندسي اقدام نموده كه پس از تهيه و تائيد نقشه هاي مربوطه  ، عمليات اجرائي آغاز خواهدشد و سرعت و زمان انجام كارها در شركت تعاوني مسكن بي سابقه بوده است.

با عنايت به اينكه اين شركت در نظر دارد نسبت به شروع پروژه دوم در شهرك خاوران اقدام نمايد ، در صورت تمايل حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 93 با مراجعه به دفتر شركت ، آمادگي خود را در فرمهاي مربوطه اعلام فرمائيد.

همچنين قابل ذكر است كه با توجه به محدوديت تعداد اعضاء شركت و تكميل تعداد كل  اعضاء شركت تعاوني امكان بهره مندي براي اعضاء جديد ميسر نبوده و عضوگيري براي پروژه هاي آتي مقدور نمي باشد كه در اين خصوص  ، خواهشمنداست در صورت تمايل نسبت به تعيين تكليف شركت در پروژه جديد يا لغو عضويت و استراد مبالغ مربوطه به جنابعالي اقدام فرمائيد.

                                                                             جعفري پايدار

                                                                             مديرعامل

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 اسفند1392ساعت 12:58  توسط مدیریت شرکت  | 

مطالب قدیمی‌تر